# Name Designation Organasation
1 Sh. Ashish Gautam Founder President Divya Prem Sewa Mission, Haridwar
2 Padma Shri. Ashok Bhagat Secretary Vikas Bharati, Bishnupur.
3 Dr.Balasubramanya R Founder Swami Vivekananda Youth Movement, Mysore
4 Dr.Girish Kulkarni Founder & Director Snehalaya, Ahmednagar
5 Sh. Girish Prabhunae Founder BhatkeVimukta Vikas Pratishthan, Pune
6 Smt. MananChaturvedhi Founder SurmanPalna, Jaipur.
7 Dr.Balasubramanya R Founder Swami Vivekananda Youth Movement, Mysore
8 Sh. Nagaraj Reddy Founder Swami Vivekananda Youth Movement, Mysore
9 Dr.Balasubramanya R Incharge Think India, Bengaluru
10 Dr. Nagendra HR, Founder SVYASA, Bengalurue
12 Dr. Prasad Deodhar Founder Sindudurg
13 Sh. UmendraDutt Founder KhetiVirasat , Faridkot
14 Sh. Venkatesh Murthy Coordinator Youth for Seva, Bengaluru
# Name Location
1 Dr. VaradrajBapat IIT Bombay
2 Dr. K. Parameswaran GNLU Gandhinagar.
3 Dr. Raka Arya NLIU Bhopal
4 Prof. Bhavin Kothari NID Ahmedabad.
5 Dr. TarakantaNaik IIT Bhubaneswar.
6 Prof. Yogesh Pai Prof. Yogesh Pai.
7 Prof. Amit K Dwivedi EDII Gandhinagar.
8 Prof. Raghavendra Datta Naik Goa.
9 Dr. Ranjan Kumar Behra IIT Patna.
10 Dr. Sreevalsa Kolathayar Amruta University, Coimbatore
11 Prof. Govardhan Bhat NIT Raipur
# Name Location
1 Sh. Ashish Chauhan Convenor Think India, Mumbai
2 Sh. Ganesh Turerao Co-Convenor Think India, New Delhi.
3 Sh. Yogendran Coordinator Anubhooti, Mumbai
4 Dr. Rahul Tiwari New Delhi
5 Rahul Choudry NLU Lucknow
# Name Location
1 Vishal Srivastava JGLS Sonipet
2 Ganesh Khude Alumni TISS, Mumbai.
3 Apoorva Ranjekar Research Scholar, ICT Mumbai
4 DevanandPatrae ICT Mumbai
5 Aarya Karambelkar Mumbai
6 Nikhil Karampuri Pune
7 Nihal Choudry Fergusson, Pune
8 Varada Marathe MIT, Pune
9 Shlmali Purohit Pune
10 Rutwik Joshi Pune
11 Suyash Pandey Pune